Ben jij een vakman? Deze pagina is voor jou!

Waarom erkend worden?

Als vakman of vakvrouw kunt u een wettelijke erkenning krijgen bij de Ambachtscommissie van de FOD Economie.
Deze erkenning heiligt het authentieke karakter van uw activiteit, het handmatige aspect van uw werk en uw vakmanschap.
Dankzij het logo dat getuigt van het verkrijgen van een wettelijke erkenning, kunt u rekenen op een grotere zichtbaarheid bij het publiek (logo zichtbaar op uw communicatiemedia, op uw etalage, enz.). Dit kleine extraatje voor uw merkimago kan ook uw bedrijf een boost geven! Het vormt een garantie van authenticiteit, ernst en competentie voor de consumenten die uw producten zullen kopen.

Image
Bakerij

Wat zijn mijn voordelen?

Aanwezigheid op deze site

Alleen ambachtslieden die hun wettelijke erkenning als "erkende ambachtslieden" hebben verkregen, zijn opgenomen in het Register van erkende ambachtslieden en worden vermeld op deze site met geolocatie. Zo onderscheidt u zich van andere zelfstandigen die een ambachtelijke activiteit uitoefenen in België.

Erkend worden

Deze wettelijke erkenning heiligt het authentieke karakter van uw activiteit, het manuele aspect van uw werk en uw vakmanschap. Ze vertegenwoordigt een garantie van authenticiteit, ernst en competentie tegenover de consument.

Image
Logo erkenning

Doe mee aan de Dag van de Ambachten

Als gecertificeerde ambachtsman kan je deelnemen aan de “Dag van de Ambachten” die traditioneel plaatsvindt op de 3de zondag van november, een evenement dat op nationaal niveau wordt georganiseerd voor de FOD Economie.
Het doel van deze dag is om uw werkplaats, een tentoonstellingsruimte of eender welke plaats die toegankelijk is voor bezoekers, individueel of collectief met andere ambachtslieden, gratis te openen en bezoekers een bezoek, een demonstratie, een animatie naar keuze aan te bieden.

Image
Dag van de ambachten

Veel gestelde vragen

 • Wat is een erkende ambachtsman/-vrouw?

  Een erkend ambachtsman/-vrouw is een ambachtsman/-vrouw die de wettelijke erkenning heeft gekregen van de Vakliedencommissies van de FOD Economie.
  De kwaliteit van ambachtsman/-vrouw wordt toegekend aan bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het geldt voor het bedrijf en de ondernemer, maar niet voor het product als zodanig. De activiteit moet in wezen handmatig, authentiek, gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie zijn.

  Meer informatie op De wettelijke erkenning als ambachtsman /-vrouw | FOD Economie

 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

  Erkenning is alleen mogelijk als:

  • u bent ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen als natuurlijke of rechtspersoon voor de uitoefening van een of meer winstgevende activiteiten;
  • u heeft minder dan twintig werknemers;
  • uw activiteit bestaat uit de productie, transformatie, reparatie of restauratie van objecten of het verlenen van diensten.

  Bij het verlenen van erkenning houdt de Commissie Ambachtslieden rekening met

  • hoofdzakelijk handmatige aspecten en het authentieke karakter van uw activiteit;
  • het belang van uw handwerk;
  • uw knowhow gebaseerd op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

  Meer info over de erkenning op De wettelijke erkenning als ambachtsman /-vrouw | FOD Economie

 • Is deze erkenning mogelijk voor alle sectoren?

  Ja, in het kader van de wettelijke erkenning van ambachtslieden worden tal van sectoren en activiteiten beoogd. Deze omvatten voedingsproducten, luxeproducten (sieraden, parfums, enz.), houtbewerking, leer, metaal, papier, glas, textiel, steen, muziekinstrumenten, kunstnijverheid, restauratie van voorwerpen, enz.

  Momenteel zijn de geregistreerde ambachtslieden onderverdeeld in 17 categorieën van activiteitensectoren (hout, keramiek, textiel, voedingsproducten, enz.).

  Meer info over de erkenning op De wettelijke erkenning als ambachtsman /-vrouw | FOD Economie

 • Is het gratis ?

  Ja, de aanvraag voor wettelijke erkenning is helemaal gratis.


  Meer info over de erkenning op De wettelijke erkenning als ambachtsman /-vrouw | FOD Economie

 • Ik ben een ambachtsman/-vrouw, hoe word ik gecertificeerd?

  Vraag gratis uw erkenning aan in 3 eenvoudige stappen:

  1. Download het informatieformulier.
  2. Vul het formulier in, onderteken het en voeg alle documenten toe die nodig zijn om uw erkenning als vakman te beoordelen. Denk aan foto's van je werkplek, gereedschappen, materialen, creatieve proces en prestaties. Leg ook uit waarom je voor bepaalde materialen kiest en hoe je ze gebruikt of welke technieken je toepast.
  3. Stuur alle documenten per e-mail naar ambachtsman-artisan@economie.fgov.be of per aangetekende post ter attentie van de Commissie Ambachtslieden op volgend adres:
   FOD Economie
   Algemene Directie K.M.O.-beleid
   Secretariaat van de Commissie 'Ambachtslieden'
   City Atrium, 4e verdieping
   Vooruitgangstraat 50
   1210 Brussel

  Meer info over de erkenning op De wettelijke erkenning als ambachtsman /-vrouw | FOD Economie

 • Hoe verloopt de procedure?

  Als uw dossier volledig is, beslist de Commissie Ambachtslieden uiterlijk twee maanden na ontvangst van het informatieformulier. Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd indien de voorzitter van de Commissie Ambachtslieden beslist om een onderzoek ter plaatse te vragen.
  Indien uw dossier onvolledig is, brengt het secretariaat van de Commissie Ambachtslieden u hiervan op de hoogte binnen de vijftien dagen na ontvangst van het informatieformulier. Het secretariaat vertelt u vervolgens welke documenten ontbreken.


  Meer info over de procedure op De wettelijke erkenning als ambachtsman /-vrouw | FOD Economie

 • Hoe lang is de erkenning geldig?

  Erkenning van vakmanschap duurt zes jaar.


  Meer info over de erkenning op De wettelijke erkenning als ambachtsman /-vrouw | FOD Economie

 • Hoe gemakkelijk erkende Belgische ambachtslieden vinden?

  Gebruik de zoekmachine die op deze site aanwezig is, waarmee u kunt zoeken op bedrijfsnaam, sector, activiteit, trefwoord, postcode, geografische straal, enz. U krijgt de lijst met resultaten die overeenkomen met uw zoekcriteria en kunt visualiseren ze direct op de kaart van België. Bovendien kunt u, dankzij de functie "Toevoegen aan mijn favorieten", uzelf de lijst van door u geselecteerde vakmensen per e-mail sturen.

 • Heeft u nog vragen?

  Vind meer informatie op de pagina over de wettelijke erkenning van ambachtslieden op De wettelijke erkenning als ambachtsman /-vrouw | FOD Economie