De Dag van de Ambachten wordt sinds 2006 georganiseerd door de FOD Economie, met de steun van de minister van Middenstand en KMO's, en heeft tot doel de knowhow en het talent in de verf te zetten van de duizenden ambachtslui die in België actief zijn.

De Dag staat open voor ambachters die wettelijk erkend zijn. Die erkenning bevestigt het authentieke karakter van de activiteit van de ambachter, het manuele aspect van het werk en de ambachtelijke vaardigheden. Bijna 2.000 Belgische ambachtslieden hebben deze erkenning. U kunt ze gemakkelijk herkennen aan het logo "Erkend ambacht”.

Image
tas met het logo van de erkenning

Meer te weten komen?

Kijk wie deelneemt aan de Dag van de Ambachten 2023.