Reno Vitro

Kunstglazenier - glas in lood, Andere, Verlichtingsarmaturen

In 2010, beslist Renaud Chapelle om een andere weg in te slaan en ambachtsman te worden. Hij volgt een opleiding mozaïek en treedt in dienst bij het glasatelier van Pierre Majerus. Vervolgens loopt hij stage bij andere meester-glazeniers, tot hij beslist om een eigen glasatelier op te richten: RenoVitro.


Verkooppunten

  • Richard Kips straat 8, 1040 Etterbeek